Támogatóink


GE Infrastructure Hungary Kft.
  
E.ON
  
Netta Kft.
  
Árkádsor Zrt.
  
Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt
  
Kanizsa Tempo Sped Kft.
  
Du-So Line Kft.
  
Sptc USA, LLC
  
E.M.E. Kft.
  
Primer 2000 Kft.
  
6x6 Trans Kft.
  
Ipari Elektronika Projekt Kft.
  
LNL Group Solution
  
Trafik Invest Bt.
  
Metál Légtechnika
  
YNET Számítástechnika
  
Magyar Kézilabda Szövetség
  
Nagykanizsa város honlapja
  
Nagykanizsai Izzó Sportegyesület

 TAO TÁMOGATÁSOK

 
 
 1. A LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁS ADÓKEDVEZMÉNYE
 
A támogatás lépései:
 1. A támogató cég a teljes befizetendő adójának a 70%-át ajánlhatja fel támogatásként, és ezért adókedvezményben részesül. Ugyanakkor az adókedvezményének 75%-át kötelezően kiegészítő támogatásként kell odaadni a támogatott sportszervezetnek/országos sportági szakszövetségnek.
 2. Az előírásoknak megfelelő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező támogatásra jogosult szervezet kiválasztása.
 3. Az együttműködési megállapodás megkötése a felajánlott összegről és egyéb részletszabályokról.
 4. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásról rendelkező támogatási, vagy szponzori szerződés megkötése.
 5. Támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelem benyújtása a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) / vagy az MKSZ esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) felé.
 6. Az MKSZ / EMMI kiállítja a támogatási igazolást és megküldi mind a támogatásra jogosult szervezetnek, mind a támogatónak.
 7. A támogató átutalja a támogatási igazolásban feltüntetett összeget az ott meghatározottak szerint, a megadott számlaszámokra és döntése szerinti adóévben érvényesíti az adókedvezményt.
 8. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele továbbá a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása a jogszabályban foglaltak szerint. A támogatás (és kiegészítő sportfejlesztési támogatás) átutalását követő 8 napon belül (amely jogvesztő határidő) a támogatónak be kell jelentenie az utalást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé.
 9. Az egész folyamat kizárólag elektronikus úton történik.
 2. ADÓ-FELAJÁNLÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS
 
A támogatási rendszer lényege, hogy a támogató cégek – választásuk alapján – a támogatást nem közvetlenül a sportszervezetnek utalva, hanem az adóhatóságon keresztül, a társasági adójukból való rendelkezés útján is felajánlhatják sportszervezetek / MKSZ részére. A felajánlás összege a társasági adóelőleg-fizetési kötelezettség legfeljebb 50%-át, illetve a társasági adófizetési kötelezettség maximum 80%-át érheti el.
 
A társaságok adóelőlegüket a NAV által rendszeresített külön nyomtatványon – 16RENDNYIL – elektronikus úton tett rendelkező nyilatkozattal, a kedvezményezett szervezet nevének és adószámának megjelölésével ajánlhatják fel.
 
A rendelkező nyilatkozat az adóelőleg-fizetési határidőt megelőző hónap utolsó napjáig nyújtható be, amely határidő elmulasztása a következő havi adóelőleg vonatkozásában jogvesztő.
 
Amennyiben a támogató a bevallott adóelőlegek terhére rendelkező nyilatkozatot nem tett, vagy a felajánlott és az adóhatóság által kedvezményezett célra átutalt összeg nem éri el a támogató által a Tao. tv. 24. §-a szerinti fizetendő adó összegének 80%-át, a támogató
 • a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig ezen bevallásában [1601. jelű bevallás], és/vagy
 • a társaságiadó-bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a társaságiadó-bevallásában [éves adóbevallás] rendelkezhet a még fel nem ajánlott adóelőlegének, fizetendő adójának a kedvezményezett célra történő felajánlásáról.
A felajánlás lépései:
 1. Az előírásoknak megfelelő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező támogatásra jogosult szervezet kiválasztása.
 2. Az együttműködési megállapodás megkötése a felajánlott összegről és egyéb részletszabályokról.
 3. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásról rendelkező támogatási, vagy szponzori szerződés megkötése.
 4. Együttes kérelem benyújtása a felajánlás szerinti átutalás feltételét képező igazolás kiállítására (MKSZ / EMMI felé).
 5. Igazolás rendelkezésre bocsájtása.
 6. A rendelkező nyilatkozat megtétele és az igazolás adóhatósághoz történő beérkezése.
 7. A jogszabályi feltételeknek történő megfelelés esetén adóhatósági átutalás – a jogszabályban foglaltak szerint – és adójóváírás a támogatónál.
A sporttámogatásra felajánlott összegeket az adóhatóság utalja át a támogatni kívánt szervezetek részére amennyiben

a) az MKSZ / EMMI által – a támogató és a támogatott együttesen benyújtott kérelme alapján – kiállított igazolást adóelőleg felajánlás esetén a rendelkező nyilatkozattal egyidejűleg, adó felajánlás esetén az adóelőleg kiegészítésről szóló bevallás vagy a társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig az állami adóhatóság kézhez kapja és

b) a támogatott és a támogató adózó állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutalás napján nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot és

c) a támogató a vonatkozó társasági adóbevallásait határidőben benyújtotta, az adóelőleget, adóelőleg kiegészítést, adót megfizette, továbbá adó felajánlás esetén az adóbevallásban bevallott, fizetendő adó 80%-a a felajánlásban szereplő összeget eléri vagy meghaladja.

Látvány-csapatsport támogatása esetén az adóhatóság a felajánlott összeg (100 százalék)
 • 87,5%-ának a nyilatkozat(ok)hoz csatolt igazolás(ok) szerinti
                      o 99%-át a nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett,
                      o 1%-ának 1/3-ad részét az EMMI,
                      o 1%-ának 2/3-ad részét az érintett országos sportági szakszövetség (MKSZ),
 • 12,5%-át a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja részére utalja át.
Ammennyiben az adózó a felajánlást az adóelőlegek terhére és/vagy az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallásban teszi meg, úgy a felajánlás 86,625%-a után (a kiegészítő támogatással és az 1%-al csökkentett felajánlás) 7,5% adójóváírás illeti meg.
 
Amennyiben az adózó a társaságiadó-bevallásában rendelkezik a még fel nem ajánlott adóelőlegének, fizetendő adójának a kedvezményezett célra történő felajánlásáról, úgy 2,5% adójóváírás illeti meg.
 
Készséggel áll rendelkezésére a befizetési lehetőségekkel kapcsolatban:
 
   Szerdahelyi László
   Tel.: 06 30 337 6705
 

 

<<              >>

 H   K  Sze Cs   P  Szo  V 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Események

2017-12-16
FU12: Nagykanizsai Izzó SE - BBSC Balatonboglár (10:00)
2017-12-16
FU12: Nagykanizsai Izzó SE - Georgikon DSE (12:00)
2017-12-16
LU11: Nagykanizsai Izzó SE - Csurgói NKC (10:00)
2017-12-16
LU11: Nagykanizsai Izzó SE - GÓNA SZKKE (12:00)